کیف دوشی کت 851

( 851 )

حباب دار

جادار

دارای سایز بندی

یک جیب در جلو

190,000 تومان

99999 قلم

زیپ
ساده
مشکی